בית חב"ד
הר-חוצבים ירושלים

זאב לב 25 הר-חוצבים

0522617709

א-ה 10.00-13.00

תמיד זמינים עבורכם גם בטלפון

הגות ומחשבה

רבי מלידה

ביום שישי, י"א בניסן (22.3), יחול יום הולדתו של הרבי • אם יום הולדתו של כל אדם נחשב ליום גדול ול'ראש השנה' הפרטי שלו, ודאי שיום הולדתו של צדיק ומנהיג גדול, נשיא הדור, הריהו יום שמחה לכל בית ישראל

חשיבותם של מבצעי המצוות

אותם אנשים שפעילים במבצעי המצוות האלה ראויים לעידוד רב, בייחוד משום שהם מפגינים את הנאמנות המלאה שלהם להוראה… "שלא יתבייש מפני בני אדם המלעיגים עליו" • ובעמדנו לפני חג הפסח, "זמן חרותנו", יהי רצון שההתעוררות של חג זה תביא לכל אחד ואחד מאיתנו מידה גדולה יותר של חירות אמיתית מכל ההפרעות שמפריעות ליהודי לעבוד את ה' בשמחה ובטוב לבב • הרבי כותב

רבין מספר: ”אני והרבי”

לפתע סטה רבין מנאומו וסיפר על ’יחידות’ עם הרבי: "באותה עת לא ירדתי למלוא עומק משמעותם של דברי הרבי – סיפר רבין – ורק עתה אני מייחס להם את מלוא משקלם הראוי .